တ႐ုတ္က တိဘက္ေဒသတြင္ ကမၻာ့အျမင့္ဆုံးၿမိဳ႕ပတ္လမ္းကို ေဖာက္လုပ္တိဘက္ေဒသရွိ Lhasa ၿမိဳ႕ပတ္ ပတ္လည္တြင္ တ႐ုတ္က ကမၻာ့အျမင့္ ဆုံးၿမိဳ႕ပတ္လမ္းက်ယ္ကိုေဖာက္လုပ္ေန ၿပီျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

၆၂ မိုင္ ရွည္ေသာၿမိဳ႕ပတ္လမ္းသည္ ဥမင္ခုႏွစ္ ခုႏွင့္တံတား ၂၇ စင္းကိုျဖတ္သန္းသြား ၿပီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္အျမင့္ ေပေပါင္း ၁၁၈၁၁ ၌ ၿမိဳ႕ကိုပတ္ကာ ေဆာက္လုပ္ထားသည္။

ကားျဖင့္သြား လၽွင္ ခရီးအစအဆုံးကို ႏွစ္နာရီခန႔္ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းကို လာမည့္ဇြန္လတြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ သည္။တ႐ုတ္နိုင္ငံတြင္ အေဆာက္အအုံ မ်ားကိုဆန္းသစ္မွုၿပီးလၽွင္ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း မ်ားကိုေဆာက္လုပ္ေလ့ရွိၿပီး ထန္က်န္း ၿမိဳ႕တြင္သုံးခု၊ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ေလးခုႏွင့္ ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ ေျခာက္ခုအထိေဖာက္ လုပ္ထားသည္။

ေပက်င္းၿမိဳ႕၏ Sixth Ring Road သည္ ၁၃၇ မိုင္ရွည္သည္။  Lhasa ၿမိဳ႕၏ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းသစ္သည္ ဖြံ့ၿဖိဳးလာေသာၿမိဳ႕အတြင္း ယာဥ္ပိတ္ဆို႔ မွုသက္သာေစရန္ႏွင့္ တိဘက္၏ေရႊ ေခတ္သို႔ေရာက္ရွိေစရန္ အက်ိဳးျပဳ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္ ဟု သိရသည္။

Source : Pyi Myanmar News

Powered by Blogger.